วิธีการติดตั้ง Built-in

ในขั้นตอน Built-in นั้นจำเป็นที่จะต้องเจาะรูเพื่อการที่จะใส่ พุกพลาสติก ไว้รองรับน็อต หลังจากที่ Slatwall ยึดไว้กับกำแพง ตามรูปที่อยู่ด้านล่าง

1. PREPARING SLATWALL

เตรียม Slatwall โดยนำไปถาบกับกำแพงที่ต้องการ แล้วกำหนดจุดที่จะอยากตัดแผ่น Slatwall (หาก Slatwall ใหญ่กว่า) และควรที่จะระวังปลั๊กไฟ (หากมีควรกำหนดจุดที่ต้องตัด)

2. DRILLS

นำ Slatwall ไปแถบกับกำแพงที่ต้องการจะติดตั้ง และ เจาะรูเขาไปในร่องเพื่อทำการกำหนดจุดเจาะ (ประมาณแผ่นละ 9 จุด) แล้วนำ Slatwall ออกมาและนำสว่านเจาะรูที่กำหนด

3. INSTALL

นำพุกใส่เข้าไปในรู แล้วนำ Slatwall ไปแถบกับกำแพงที่ต้องการจะติดตั้งที่กำหนดเอาไว้ และรูเจาะบนแผ่น Slatwall ในร่องควรที่จะตรงกับรูในกำแพงแล้วค่อยนำสว่านขันน็อตเข้าไป