ทำแบบ Slatwall ของคุณเอง

สร้างแบบ Slatwall ของคุณเอง

เลือกขนาด Slatwall ของคุณเอง: ที่มีความสูงร่วมกันไม่เกิน 240 cm และความกว้างร่วมกันไม่เกิน 120 cm              ตารางคำนวณในการใช้ร่อง

สามารถมีร่องได้ถึง 23 ร่อง (ไม่ได้ร่วมอยู่ในภาพ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้)

หรือสามารถสั่งตาม order ได้ตามร่องแล้วขนาดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ต้องการขนาด ร่องขนาด 15 cm.  2 ร่อง ก็ได้ สามารถติดต่อมาได้ที่ 080-588-5818

หรือจะวาด Drawing เสริม ตัวอย่างข้างล่าง

[formidable id=4]